முகப்பு குறிச்சொற்கள் தாமஸ் மன்

குறிச்சொல்: தாமஸ் மன்