குறிச்சொற்கள் தாமஸ் புரூக்ஸ்மா

குறிச்சொல்: தாமஸ் புரூக்ஸ்மா

புரூய்க்ஸ்மா , குறள்- கடிதம்

https://youtu.be/bjov5Aqz0jY தாமஸ் ஹிட்டோஷி புரூக்ஸ்மா – தமிழ் விக்கி அன்புள்ள ஜெ அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர் புன்கணீர் பூசல் தரும். கண்களில் மிக மெல்லிய நீர்ப்படலத்துடன் அண்ணன் வந்தால் தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் எனும் தம்பியை நினைக்கும் தாமஸ் ஹிட்டோஷி...

தாமஸ் புரூக்ஸ்ய்மா- கடிதம்

https://youtu.be/bjov5Aqz0jY தாமஸ் ஹிட்டோஷி புரூக்ஸ்மா – தமிழ் விக்கி அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, வணக்கம் தாமஸ் புரூக்ஸ்மா போல முழுவதும் மகிழ்ச்சியாலான மனிதரை நான் இப்போதுதான் முதல் முறையாக பார்க்கிறேன்.   தமிழ் விக்கி பக்கத்தில் அவரது புகைப்படத்தை பார்க்கையில்...