முகப்பு குறிச்சொற்கள் தவிப்பும் ஒளியும்

குறிச்சொல்: தவிப்பும் ஒளியும்