குறிச்சொற்கள் தவளையும் இளவரசனும் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: தவளையும் இளவரசனும் [சிறுகதை]