குறிச்சொற்கள் தர்ஷனி

குறிச்சொல்: தர்ஷனி

வயிறு- கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ, பெங்களூர் இந்த விஷயத்தில் பல வகைகளில் மேம்பட்டது. இங்குள்ள “தர்ஷனி” என்ற வகை சைவ உணவகங்கள் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் (”கண்காண சமைக்கும் இடம்” என்ற பொருளில்தான் அந்தப் பெயர் வைக்கப்பட்டது). இவை...