குறிச்சொற்கள் தரம்பால்

குறிச்சொல்: தரம்பால்

அழகியமரம்

‘அழகிய மரம்’ 18-19ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பாரம்பரிய கல்வி பற்றிய பிரிட்டிஷாரார்கள் ஆய்வுகளில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்ட பம்பாய் பிரஸிடன்சி (1820), மதராஸ் பிரஸிடன்சி (1822-25), வில்லியம் ஆடம் (1835-38) மற்றும் பஞ்சாப் மாகாணம் பற்றிய...

ஐரோப்பாவின் கண்களில்…

ஆசிரியருக்கு , சில நாட்களுக்கு முன் ஜர்ரட் டைமெண்டின் "துப்பாக்கிகள் கிருமிகள் மற்றும் எக்கு" தமிழில் (பாடாவதி மொழிபெயர்ப்பு) முடித்தேன். அதற்கு முன் வில் துரந்தின் The story of Philosophy படித்து முடித்தவுடனும்...