முகப்பு குறிச்சொற்கள் தம்மம் தந்தவன்

குறிச்சொல்: தம்மம் தந்தவன்