குறிச்சொற்கள் தமிழ் ஹிந்து- பாராட்டுக்களும் கண்டனமும்

குறிச்சொல்: தமிழ் ஹிந்து- பாராட்டுக்களும் கண்டனமும்

தமிழ் ஹிந்து- பாராட்டுக்களும் கண்டனமும்

இன்றைய தமிழ் ஹிந்து நாளிதழின் நடுப்பக்கப் படங்கள் சென்னையின் வெள்ளத்தை அருமையாகக் காட்டின. செல்பேசியில் அசையும்படம் எடுக்கும் வசதி வந்ததுமே செய்திப்பதிவில் புகைப்படங்களின் காலம் முடிந்துவிட்டது என்னும் எண்ணம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஆனால் அதன்பின்னரும்...