குறிச்சொற்கள் தமிழ் ஹிந்து நாளிதழுக்கு ஒரு கடிதம்

குறிச்சொல்: தமிழ் ஹிந்து நாளிதழுக்கு ஒரு கடிதம்

தமிழ் ஹிந்து நாளிதழுக்கு ஒரு கடிதம்

ஆசிரியருக்கு இன்றைய இந்து நாளிதழில் கொரிய மொழி தமிழ் போலிருக்கிறது, கொரிய இளவரசி தமிழ்ப்பெண் என்பது போல ஓர் ஆய்வாளர் வெளியிட்ட கருத்தை செய்தி என கொடுத்திருக்கிறீர்கள். அதை ஒரு நிருபர் அறிக்கையாக்கியிருக்கிறார் இது...