குறிச்சொற்கள் தமிழ்ச்சொற்கள்

குறிச்சொல்: தமிழ்ச்சொற்கள்

ஏன் தமிழ்ச்சொற்கள்?

அன்புள்ள ஜெமோ, வெண்முரசை தொடர்ந்து வாசித்துவருகிறேன். அதில் வரும் தூயதமிழ்ச் சொற்கள் பல நான் இதுவரை கேள்விப்படாதவை. அவை அகராதிகளிலும் இல்லை. நீங்கள் வேண்டுமென்றே இச்சொற்களைப்போட்டு எழுதுகிறீர்களா? இதனால் வாசிப்பு சரளமாக நடக்கவில்லை என்பதை...