குறிச்சொற்கள் தமிழரின் மனநிலை

குறிச்சொல்: தமிழரின் மனநிலை

பாண்டிச்சேரி மொண்ணையும் இணைய மொண்ணைகளும்

அன்புள்ள ஜெமோ நீங்கள் இப்போது இணைய உலகில் உங்களைப்பற்றி நடக்கும் கூச்சல்களை கவனிப்பீர்கள் என நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஆணவத்துடன் ஒரு சாதாரண மனிதரை புண்படுத்திவிட்டீர்கள் என்றும், உங்களை மற்றவர்களை விட மேலானவர் என நினைக்கிறீர்கள்...

இப்படி இருக்கிறார்கள்…

பாண்டிச்சேரி சென்றிருந்தபோது ஒரு நண்பர் வீட்டுக்குச் சென்றிருந்தேன். நண்பர் நல்லவாசகர், இனியவர்.இசையிலும் ஓவியத்திலும் ஈடுபாடு கொண்டவர். இத்தகையோரில் பெரும்பாலானவர்கள் ஒருவகை அப்பாவிகளாக, பிறர் தங்கள் மீது ஏறி அமர்ந்து காதைக்கடிக்க அனுமதிப்பவர்களாகவே இருப்பார்கள்....