குறிச்சொற்கள் தமிழன்பன்

குறிச்சொல்: தமிழன்பன்

சாகித்ய அகாதமி விருதுகள் – தமிழன்பனும் சகரியாவும்

இவ்வருடத்திற்குரிய சாகித்ய அக்காதமி விருது தமிழில் ஈரோடு தமிழன்பனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இலக்கியப் பரிசுகளை 'யாரோ ஒருவருக்கு யாரோ சிலர் கொஞ்சம் ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள், நல்ல காரியம் ' என்ற அளவுக்கு மட்டுமே புரிந்துவைத்துள்ள...