குறிச்சொற்கள் தமிழக கல்வித் தரம்

குறிச்சொல்: தமிழக கல்வித் தரம்

பேராசிரியர்கள் குறித்த விவாதம்

அன்பிற்குரிய திரு ஜெயமோகன், தங்கள் தளத்தில் நடந்து வரும் பேராசிரியர்கள் குறித்த விவாதம் குறித்து என் பார்வைகள் சில. எஸ் .வி. டி இங்கே குறிப்பிட்டிருப்பது போல அறுந்த செருப்போடு, கசங்கிப் போன மஞ்சள் பையில்...

இலக்கியத்தின் பயன் சார்ந்து…

ஜெ.. முனைவர் அனுராதாவுக்கான பதில் படித்தேன்.. இது தமிழ்ச் சமூகத்தைப் பிடித்திருக்கும் இன்னொரு மரபு வியாதி.. எளிதில் போகாது.. தொலைக் காட்சி பேச்சரங்குகளை, கண நேரம் கேட்டாலும் காதில் ரத்தம் வருகிறது.. எங்கள் குழந்தைகள் படிக்கும்...