முகப்பு குறிச்சொற்கள் தன்வந்திரி

குறிச்சொல்: தன்வந்திரி