முகப்பு குறிச்சொற்கள் தனுர்த்தரன்

குறிச்சொல்: தனுர்த்தரன்