முகப்பு குறிச்சொற்கள் தனிமைநாட்கள் தன்னெறிகள்.

குறிச்சொல்: தனிமைநாட்கள் தன்னெறிகள்.