முகப்பு குறிச்சொற்கள் தனிமனிதன்

குறிச்சொல்: தனிமனிதன்