குறிச்சொற்கள் தனிப்பட்ட கடிதங்கள்

குறிச்சொல்: தனிப்பட்ட கடிதங்கள்

தனிப்பட்ட கடிதங்கள்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, வணக்கம். உங்களின் எழுத்தின் வழியே பல கேள்விகளுக்கு பதிலும், புரிதலும் அடையும் ஒரு வாசகன் நான். வெள்ளை யானை நாவல் வெளியீட்டில் உங்களிடம் கையெழுத்து பெற்றதிலும் , பனுவல் அரங்கத்தில்...