குறிச்சொற்கள் தனசேகரின் ‘உறவு’

குறிச்சொல்: தனசேகரின் ‘உறவு’