குறிச்சொற்கள் தண்ணீர்த்தொட்டிக் கடல்

குறிச்சொல்: தண்ணீர்த்தொட்டிக் கடல்

தண்ணீர்த்தொட்டிக் கடல்

அன்புள்ள ஜெ ஏன் சார் ? அருமையான அங்கதக் கட்டுரை. ஆடனின் ஒரு புகழ்பெற்ற கட்டுரையை நினைவுறுத்தியது. அதை இணைத்துள்ளேன் டேவிட் ராஜேஷ் அறியப்படாத குடிமகன் மூலம் The Unknown Citizen- கீழே டபிள்யூ எச் ஆடன் (JS/07 M 378...