குறிச்சொற்கள் தண்டேவாடா

குறிச்சொல்: தண்டேவாடா

குகைகளின் வழியே – 6

காலையிலெழுந்து கிளம்பியபோதே கிருஷ்ணன் சொல்லிவிட்டார், இன்று குகைகள் ஏதும் இல்லை.சட்டிஸ்கர் நோக்கிய நெடும்பயணம் மட்டும்தான் என்று. ஆகவே அதற்கான மனநிலையுடன்தான் கிளம்பிச்சென்றோம். குளிர் இருந்தது. நான் முதல்முறையாக என் கோட்டை அணிந்து கொண்டேன்.சென்ற...