முகப்பு குறிச்சொற்கள் தண்டகக் காடு

குறிச்சொல்: தண்டகக் காடு