குறிச்சொற்கள் தட்சிணாமூர்த்தியும் கருப்பசாமியும்

குறிச்சொல்: தட்சிணாமூர்த்தியும் கருப்பசாமியும்

தட்சிணாமூர்த்தி -கடிதங்கள்

ஜெ தட்சிணாமூர்த்தியும் கருப்பசாமியும் விக்ரமாதித்தனை நான் இரண்டுமுறை சந்தித்திருக்கிறேன். அன்று ஒரு குறிப்பிட்டவகையான சித்திரம்தான் உருவாகியது. இன்று இக்கட்டுரையை வாசிக்கையில் வேறு ஒரு சித்திரம் மனதில் வருகிறது. அவரது படமும் அதற்கு ஈடுசெய்கிறது லௌகீகம் எல்லாரையும் வேட்டையாடுகிறது....

தட்சிணாமூர்த்தியும் கருப்பசாமியும்

  1982 ல் பாரதி நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி அன்று தமிழின் மிக முக்கியமான பதிப்பாளராக இருந்த  ‘அன்னம் –அகரம்’ மீரா நூறு கவிதை தொகுதிகளை வெளியிட்டார். மிகச்சிறிய தொகுதிகள் அவை. ஆனால் தமிழ்க்கவிதை...