குறிச்சொற்கள் தடம்

குறிச்சொல்: தடம்

தடம் -மேலும் கடிதங்கள்

தடம் இதழ் தடம் இதழ் நின்று போகக்கூடும் என வந்த செய்திகளின் அடிப்படையில் தாங்கள் எழுதி இருந்ததைப் படித்தேன். எனக்கு அதன்முதல் இதழைப் பார்த்ததுமே ஐயம் எழுந்தது. இது நீடிக்குமா என நினைத்தேன். காரணம்...

தடம் – கடிதங்கள்

தடம் இதழ் அச்சிதழ்கள், தடம்     அன்புள்ள ஜெ, நலமா? தடம் இதழ் நிறுத்தப்படுவது குறித்த உங்கள் பதிவு. நான் தடம் இதழ் ஆரம்பித்த சில இதழ்களுக்கு அதை படிப்பதில்லை. முதன்மையான காரணம் உள்நோக்கம் கொண்ட காழ்ப்புணர்ச்சி அரசியல்-...

தடம் -கடிதங்கள்

தடம் இதழ் ஜெமோ, உங்கள் படைப்புகளான  விஷ்ணுபுரம்  மற்றும் பின்தொடரும்  நிழலின் குரல் வழியாக உங்களை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில்தான் தடம் இதழை விகடன் ஆரம்பித்திருந்தது. அதிலிருந்த உங்களுடைய மிக விரிவான நேர்காணலும்  அதைத் தொடர்ந்து...

சிறுகதைகள்: கடிதம்

அன்பின் ஜெ, நலமா?  ஐரோப்பிய பயணத்தில் இருப்பீர்களென்று எண்ணுகிறேன்.சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகள். விகடன் தடம் இதழில் சிறுகதையின் நூற்றாண்டு வரலாற்றினைப் பற்றிய கட்டுரை நல்ல பதிவு. சிறுகதை என்பதன் வீச்சு அதன் குறுகிய எல்லையே.அதற்குள் வாசிப்பவரை இழுத்து...