முகப்பு குறிச்சொற்கள் தஞ்சை பிரகாஷ் – புனைவுகளும் மனிதரும்

குறிச்சொல்: தஞ்சை பிரகாஷ் – புனைவுகளும் மனிதரும்