முகப்பு குறிச்சொற்கள் தசைச்சுருக்க நோய்

குறிச்சொல்: தசைச்சுருக்க நோய்