குறிச்சொற்கள் தங்கப்புத்தகம் [குறுநாவல்]

குறிச்சொல்: தங்கப்புத்தகம் [குறுநாவல்]