குறிச்சொற்கள் தக்கயாகபரணி

குறிச்சொல்: தக்கயாகபரணி

புதிய பரணி

உலகம் முழுக்க உள்ள காவியங்களில் பொதுவாக உள்ள சிறப்பம்சம் என்ன என்று கேட்டால் ‘சந்தம், காமம், வன்முறை’ என்று சொல்லிவிடமுடியும். சொல்லழகு, காதல், வீரம் என வேறு பெயர்களில் சொல்லலாம். கவிதை என்ற...