குறிச்சொற்கள் டோனி மோரிசன்

குறிச்சொல்: டோனி மோரிசன்

டோனி மோரிசன்

அன்பின் ஜேயமோகன் நலமா? டோனி மோரிசனின் அபிமானியாகிய எனக்கு நீங்கள் அவரை நிராகரித்தது கண்டு பொறுக்காமல் அவரது நாவலை வாசித்து எழுதியது இந்தக் கட்டுரை. மீண்டும் வாசித்தது எனக்கு பல தெளிவைத் தந்தது. அதற்காக நன்றிகள் அன்புடன் நடேசன்