குறிச்சொற்கள் டைரி

குறிச்சொல்: டைரி

வந்த தொலைவு

நாகர்கோயிலில் இந்த வீட்டைக் கட்டி குடிவந்தது 1999 செப்டெம்பரில். காடு, ஏழாம் உலகம், கொற்றவை எல்லாம் இங்கிருந்துதான் எழுதினேன். 2000த்திலேயே கம்ப்யூட்டர் வாங்கிவிட்டேன், ஆனால் கட்டுரைகள் மட்டுமே தட்டச்சிட்டுக் கொண்டிருந்தேன். நான் முழுக்க...

டைரி

ஜனவரி பதினாறாம் தேதி காலையில்தான் நான் இவ்வருடத்திய டைரியை வாங்கினேன்.  மலிவானதும் அதேசமயம் அதிக பக்கங்கள் வருவதுமான டைரி. நூறு ரூபாய். வழக்கமாகவே நான் டைரி எழுத தாமதமாகும். நாஞ்சில்நாடன் அவரது 'பிராடி...