குறிச்சொற்கள் டைசெலக்ஷியா (dyslexia)

குறிச்சொல்: டைசெலக்ஷியா (dyslexia)

தேர்வு ஒரு கடிதம்

வணக்கம் ஜெ இன்று எதேச்சையாக தங்களின் மேற்கண்ட பதிவை  இத்தனை வருடங்களுக்குப் பிறகு படிக்க நேர்ந்தது. என்னையும் மீறி வந்த கண்ணீரின் தடங்களோடு இதை எழுதுகிறேன். நானும் என் மகனோடு இதே சுழற்சியை அனுபவத்திருக்கிறேன். எனக்கு...