முகப்பு குறிச்சொற்கள் டெல்லி சம்பவம்

குறிச்சொல்: டெல்லி சம்பவம்