குறிச்சொற்கள் டெட் சியாங்

குறிச்சொல்: டெட் சியாங்

பிரபஞ்ச மெளனம்- டெட் சியாங் – டி.ஏ.பாரி

அன்பின் ஜெ, இம்முறை ஊட்டி முகாமில் எனக்கு முக்கிய அறிமுகமாக இருந்தது அறிவியல் புனைவுதான். அதன் வரலாறு, இலக்கணம், எல்லைகள், சாத்தியங்கள் என சுசித்ரா மற்றும் கமலக்கண்ணன் அரங்கில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. அறிவியல் கதைகள் ஆங்கிலத்தில்...