குறிச்சொற்கள் டி.டி. கோஸாம்பி

குறிச்சொல்: டி.டி. கோஸாம்பி

வரலாற்றின் பரிணாமவிதிகள்

அன்புள்ள ஜெ, நமஸ்காரம். உங்களின் "மூதாதையர் குரல்" படித்தேன். எனக்கு தோன்றியது என்னவென்றால் பத்தாம் நூற்றாண்டிற்கும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிற்கும் இடையே உள்ள காலகட்டத்தை நீங்கள் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட நிலையில் பார்க்கறீர்களோ என நினைக்கிறேன். ''பத்தாம் நூற்றாண்டு...

பிரமிள் – வரலாற்றுக் குழப்பங்கள்

மதிப்புக்குரிய ஜெ: "பிரமிள்" ஒரு கவிஞர், என்ற பிரமை "வரலாற்றுச் சலனங்கள்" என்ற கட்டுரைத் தொகுப்பின் வாயிலாக மாறியது. குறிப்பாக "பௌத்தமும், இந்து இயக்கமும்" என்ற தலைப்பில் இந்துத்துவ ஜாதீய நிர்ணயத்தை புத்தர் அழிவடையச்...