முகப்பு குறிச்சொற்கள் டி.எம்.எஸ்.

குறிச்சொல்: டி.எம்.எஸ்.