குறிச்சொற்கள் டின்னிடஸ்

குறிச்சொல்: டின்னிடஸ்

டின்னிடஸ் – கடிதங்கள் 2

ஜெ 'டின்னிடஸ்' தொடர்பாக கடிதங்கள் இன்னமும் வந்துகொண்டுதானிருக்கிறது. அதில் டின்னிடஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் அதிகம். இந்தியாவிலேயே டின்னிடஸால் இத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது. அது ஏதோ மனோ வியாதி என்று யாருக்கும்...

டின்னிடஸ் -கடிதங்கள்

  அன்புள்ள ஜெமோ டின்னிடஸ் பற்றிய கடிதம்  பார்த்தேன். முதலில் மாதவன் இளங்கோவின் கடிதத்தை நான் பொதுவான ஏதோ கடிதம் என்றுதான் நினைத்தேன். அதன் கடைசியில்தான் டின்னிடஸ் என்னும் விபரீத நோய் பற்றி வருகிறது. பன்னிரண்டு...