குறிச்சொற்கள் டாக்டர் குரியன் வர்கீஸ்

குறிச்சொல்: டாக்டர் குரியன் வர்கீஸ்

போற்றப்படாத இதிகாசம் -பாலா

அந்த இம்சை நீண்ட நாள் நீடிக்கவில்லை. ஆனால், இன்னும் நினைவிருக்கிறது. சிறு வயதில், குளிர்கால அதிகாலையில், பெற்றோரால் எழுப்பப்பட்டு, தோட்டத்திற்கு வெளியே தார் ரோட்டில், போர்வையைப் போர்த்திக் கொண்டு, மேற்கே பார்த்துக் காத்திருக்கும்...