குறிச்சொற்கள் ஞானக்கூத்தனுக்கு வாழ்த்து

குறிச்சொல்: ஞானக்கூத்தனுக்கு வாழ்த்து

ஞானக்கூத்தன் எனும் கவிஞர்

அருமையான கவிஞர். வலியக் கண்டுகொள்ளப்படாமல் ஒதுக்கப்பட்டவர் என்று சொல்ல வேண்டும். எனக்கு இப்படித்தான் தோன்றுகிறது. எழுத்து, அது என்ன சொல்கிறது என்பது மட்டும்தானே கணக்கு. இங்கே அப்படி அல்லாமல் பலவும் புகுந்து கொண்டன....