குறிச்சொற்கள் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி

குறிச்சொல்: ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி

தியானமும் ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தியும்

விபாசனா, ஓர் அனுபவம் சில எண்ணங்கள் அன்புள்ள ஜெ.. பல்வேறு தியான முறைகள் குறித்து உங்களது புனைவுகளிலும் கட்டுரைகளிலும் உரையாடல்களிலும் பார்த்திருக்கிறோம். உண்மை என்பதை இது போன்ற பயிற்சிகளால் அணுக இயலாது என்ற தரப்பு குறித்த உங்கள்...

சீனு- இருகடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், எழுதுதல் என்பது தன் மனம் செல்லும் வழியே பிரிந்து போனபடி போய்க்கொண்டு இருக்காமல் அதே சமயம் மனதின் போக்குகளில் அது தன்னை தொட்டு கொண்டதை மிக எளிதாக சொன்னபடி போகிறது கடலூர்...

ஓஷோ-கடிதங்கள்

சமீபத்தில் எதையும் படித்து இவ்வளவு நெகிழ்ச்சியாக உணர்ந்தது இல்லை. ஒன்றை அறிந்துகொள்ளுதல் ஒரு உயர்வான அனுபவம் , அறிந்தவற்றைப் புரிந்து கொள்ளுதல் இன்னும் மேலான அனுபவம், ஆனால் அறிந்தவற்றையும் அதைப் புரிந்தவற்றையும் உணர்ந்துகொள்ளுதல்...