குறிச்சொற்கள் ஜெல்லி மீனே… ஜெல்லி மீனே…

குறிச்சொல்: ஜெல்லி மீனே… ஜெல்லி மீனே…

ஜெல்லி மீனே… ஜெல்லி மீனே…

  ஜெ தேவதச்சனைப்பற்றிய கட்டுரைத்தொடர்கள் கவிதைபற்றி சமீபத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு தொடர்விவாதம். சென்றமுறை ஞானக்கூத்தனுக்கு விருது அளிக்கப்பட்டபோது இத்தகைய ஒரு விவாதம் நிகழ்ந்திருக்கலாம் என இதை வாசிக்கும்போது நினைத்துக்கொண்டேன். இந்தவிவாதம் பொதுவாக தமிழில் நமக்குக் கவிதை...