முகப்பு குறிச்சொற்கள் [ஜெய்குமார்/மண்குதிரை]

குறிச்சொல்: [ஜெய்குமார்/மண்குதிரை]

மண்குதிரை