குறிச்சொற்கள் ஜெயமோகன் நூல்கள்

குறிச்சொல்: ஜெயமோகன் நூல்கள்

கிழக்கில் என் நூல்கள்

கிழக்கு வெளியீடாக என்னுடைய நான்கு நூல்கள் மறுபதிப்பாவாதாக ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன். இன்று இரு நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. புத்தகச்சந்தையில் கிடைக்கும். மீதி இருநூல்களும் நாளை கிடைக்கலாம். கவிதா வெளியீடாக வந்து கிடைக்காமல் இருந்த இந்நூல்களை...