முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஜெயதேவர்

குறிச்சொல்: ஜெயதேவர்

அஷ்டபதி