குறிச்சொற்கள் ஜெயதேவர்

குறிச்சொல்: ஜெயதேவர்

நீலச்சேவடி

நான் குமரிமாவட்டம் பத்மநாபபுரத்தில் வாழ்ந்தபோது பேருந்து நிறுத்தத்துக்கு எதிரே ஒரு சுற்றுச்சுவருக்குள் நின்றிருந்த ஆலமரத்தடியின் மேடையில் ‘குரு ஆத்மானந்தர் தன் குருவைக் கண்டடைந்த இடம் இது’ என்ற வரிகளை வாசித்தேன். பலமுறை அந்த...

கிருஷ்ணமதுரம்

இன்று பகல் முழுக்க தீர சமீரே யமுனா தீரே உலவினேன். மீண்டும் இப்போது ஜெயதேவர். மீளவிடுவதில்லை கிருஷ்ண மதுரம் சந்தன சர்ச்சித நீல களேபர http://www.youtube.com/watch?v=aFKEPqwJVCM பிரியே சாருசீலே http://www.youtube.com/watch?v=9ui5u5HDkHs http://www.youtube.com/watch?v=JzcOy7Mw_tg ராதிகா கிருஷ்ணா ராதிகா http://www.youtube.com/watch?v=GLg7jr4KlvY http://www.youtube.com/watch?v=1Eor543mvA0 http://www.youtube.com/watch?v=uYwkkLBLLbU பிரளயபயோதி ஜலே http://www.youtube.com/watch?v=Znm7_rD5iV4 ஜெ எங்களுக்கு உண்ணி கிருஷ்ண்ன் ரொம்ப...

அஷ்டபதி

ஜெயதேவ அஷ்டபதி. ஐம்பதாண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒருநாளும் நினைவிலும் கனவிலும் நிறமிழக்காத லலித மதுர கோமள பதாவலி. ஜெ யா ரமிதா வனமாலினா சகி http://www.youtube.com/watch?v=NzNXRY7BElc http://www.youtube.com/watch?v=TL7LW0Le_5U தீர சமீரே யமுனா தீரே வசதிவனே வனமாலீ http://www.youtube.com/watch?v=_lk3ToLE4-I http://www.youtube.com/watch?v=tit7LuOiUAA http://www.youtube.com/watch?v=zv-xrLGlGNw யாஹி மாதவா http://www.youtube.com/watch?v=SK3Y3aMQxlE http://www.youtube.com/watch?v=CKILhyK5UCE பஷ்யதி திஷி திஷி http://www.youtube.com/watch?v=m6HPZIv_MlI http://www.youtube.com/watch?v=X7RSKIJ-_CY http://www.youtube.com/watch?v=sASUdNh2lk4 லலித லவங்கலதா பரிசீலன http://www.youtube.com/watch?v=eMGuqkqG3IM http://www.youtube.com/watch?v=x9XzH1T4s9w http://gitagovinda.wordpress.com/