குறிச்சொற்கள் ஜெமினி கணேசன்

குறிச்சொல்: ஜெமினி கணேசன்

பரப்பிசையை விமரிசித்தல் குறித்து…

இப்போது தான் நாம் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறோம். பலகோணங்களில் பல தளங்களில் வெட்டியும் ஒட்டியும் பேசுவோம். இது உருவாக்கும் எல்லா விவாதங்களும் அந்த அளவுகோல்களை நோக்கி நம்மை நகர்த்துகின்றன. இது எதிர்கொள்ளும் எல்லா சிக்கல்களும் இந்த தளத்தில் எந்த விமர்சகரும் எதிர்கொண்டாகவேண்டியவை