குறிச்சொற்கள் ஜீவா.

குறிச்சொல்: ஜீவா.

சுந்தர ராமசாமியின் ஜீவா

சுந்தர ராமசாமி, தமிழ் விக்கி சுந்தர ராமசாமி ப.ஜீவானந்தம் பற்றி எழுதிய நினைவோடை வரிசை படைப்பை ஒரு நூல் என்பதைவிட சற்று பெரிய கட்டுரை என்றே கூற வேண்டும். அரவிந்தன் அவரை உரையாட வைத்து...

பின்நவீனத்துவம் – விளையாட்டுக்கையேடு

பின்நவீனத்துவம் என்பது பொதுவாக ஒரு மிரட்டுவதற்குரிய சொல்லாகவே இங்கே அறிமுகமாகியது. அதை அன்றைய சூழலை அறிந்து , அது உருவான பினன்ணியைப் புரிந்துகொண்டு பேசாமல் சிக்கலான மொழியாக்க நடையில் எழுதப்பட்ட நீள்கட்டுரைகள் வழியாகவும்...

ஜீவா வலைப்பூ

ஜீவாவை எனக்கு பத்து வருடங்களாகத்தெரியும். அதற்கு முன்னரே நாஞ்சில்நாடன் நிறையச் சொல்லியிருந்தார். நிறைய விசித்திரங்கள் கொண்டவர். வழக்கறிஞர், ஆனால் அவரது தொழில் விளம்பரப்பலகைகள் உருவாக்குவது. ஓவியர், ஆனால் சினிமாவைப்பற்றிய கட்டுரைகள் வழியாகவே அவர்...