குறிச்சொற்கள் ஜீவன் மஷாய்

குறிச்சொல்: ஜீவன் மஷாய்

ஆரோக்கியநிகேதனம்

ஆரோக்கிய நிகேதனம் அறிமுகம் அன்புள்ள ஜெ.வுக்கு, தங்களின் நாவல் கோட்பாடு புத்தகத்தை படித்த பிறகு தாராசங்கர் பானர்ஜியின் ஆரோக்கிய நிகேதனம் நாவலை படிக்கும் ஆவல் ஏற்பட்டது. அந்த நாவல் மிகச்சிறப்பான அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்தது. அதை...