குறிச்சொற்கள் ஜாவி-காட்- வனப்பெழுத்தும் வாய்ச்சண்டையும்

குறிச்சொல்: ஜாவி-காட்- வனப்பெழுத்தும் வாய்ச்சண்டையும்

மொழி, எழுத்து, மதம்- அ.பாண்டியன்

ஜாவி-காட்- வனப்பெழுத்தும் வாய்ச்சண்டையும் மும்மொழி கற்றல் வணக்கம் ஜெயமோகன் அவர்களே, உங்கள் மும்ழொழி கல்வி பற்றிய கட்டுரையை வாசித்தேன். அதில் நீங்கள் கூறிய இரு கருத்துகளை தொட்டு சில விடையங்களை அனுபவப்பூர்வமாக பகிர்ந்துகொள்ள நினைக்கிறேன். காரணம் மும்மொழி...