முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஜானகிராமன்/அம்மாவந்தாள்-மரப்பசு

குறிச்சொல்: ஜானகிராமன்/அம்மாவந்தாள்-மரப்பசு