குறிச்சொற்கள் ஜல்லிக்கட்டு தீர்ப்பு

குறிச்சொல்: ஜல்லிக்கட்டு தீர்ப்பு

ஜல்லிக்கட்டு தீர்ப்பு

இன்று ஜல்லிக்காட்டு வழக்கில் வழங்கப் பட்ட தீர்ப்பை படித்தேன் , மிக அரிதாகவே நமது நீதித்துறையில் இதுபோல பரிசீலிக்கப் படுகிறது . பொதுவாக ஒரு சட்டப்பிரிவும் அதன் விளக்க முறையும் அதன் பொருத்தப்பாடும்...