முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஜயத்வஜன்

குறிச்சொல்: ஜயத்வஜன்